• Płatności

Testery i mierniki do wody | MojaWoda.com

Testery i mierniki do wody – twardość, pH, TDS, ORP REDOX

W bogatej ofercie MojaWoda.com znajdziesz specjalistyczne urządzenia do testowania i mierzenia rozmaitych parametrów wody. Wśród nich znajdują się: mierniki twardości wody, mierniki pH wody, mierniki TDS oraz mierniki ORP Redox.

Czytaj więcej...

Filtruj

Jest 13 produktów.

Pokazano 1-13 z 13 pozycji
Aktywne filtry

Testery twardości wody

Co to jest twardość wody?

Twardość wody jest właściwością, na którą wpływ mają składniki mineralne takie jak węglany, chlorki, wodorowęglany, siarczany, a także krzemiany wapnia i magnezu. Aby ją określić, stosuje się różne skale pomiarowe, a wśród nich znajdują się jednostki – fizyczne (mval/l), międzynarodowe (mmol/l), amerykańskie (CaCO3 mg/l lub ppm) – oraz stopnie – niemieckie (°dH lub °n), angielskie (°e) i francuskie (°f).

Kiedy woda jest twarda, a kiedy miękka?

Ogólnie przyjęte zakresy twardości wody prezentują się następująco:

  • Woda bardzo miękka:

o   jednostki fizyczne – 0 - 2

o   jednostki międzynarodowe – 0 - 1

o   jednostki amerykańskie – 0 - 100

o   stopnie niemieckie – 0 - 5,6

o   stopnie angielskie – 0 – 6,2

o   stopnie francuskie – 0 – 8,9

  • Woda miękka:

o   jednostki fizyczne – 2 - 4

o   jednostki międzynarodowe – 1 - 2

o   jednostki amerykańskie – 100 - 200

o   stopnie niemieckie – 5,6 - 11,2

o   stopnie angielskie – 6,2 – 12,5

o   stopnie francuskie – 8,9 – 17,9

  • Woda średnio-twarda:

o   jednostki fizyczne – 4 - 7

o   jednostki międzynarodowe – 2 - 3,5

o   jednostki amerykańskie – 200 - 350

o   stopnie niemieckie – 11,2 - 19,6

o   stopnie angielskie – 12,5 - 25

o   stopnie francuskie – 17,9 – 35,7

  • Woda twarda:

o   jednostki fizyczne – 7 - 11

o   jednostki międzynarodowe – 3,5 - 5,5

o   jednostki amerykańskie – 350 - 550

o   stopnie niemieckie – 19,6 - 30,8

o   stopnie angielskie – 25 – 37,5

o   stopnie francuskie – 35,7 – 53,5

  • Woda bardzo twarda:

o   jednostki fizyczne – powyżej 11

o   jednostki międzynarodowe – powyżej 5,5

o   jednostki amerykańskie – powyżej 550

o   stopnie niemieckie – powyżej 30

o   stopnie angielskie – powyżej 37,5

o   stopnie francuskie – powyżej 53,5

Do czego służy tester twardości wody?

Tester twardości wody to urządzenie, które, jak sama nazwa wskazuje, służy do pomiaru twardości wody. Istnieje kilka różnych typów mierników, ale ich ogólna funkcja polega na dostarczeniu informacji na temat ilości rozpuszczonych minerałów, zwłaszcza wapnia i magnezu, w cieczy. Tester twardości jest przydatny zarówno w gospodarstwach domowych, jak i rozmaitych sektorach przemysłu. Dzięki niemu można skutecznie monitorować jakość wody pitnej, dobierać środki do jej zmiękczania, kontrolować procesy przemysłowe i wykonywać badania laboratoryjne.

Mierniki pH wody

Co to jest pH wody?

pH wody to miara kwasowości lub zasadowości wody, określana na podstawie stężenia jonów wodoru (H⁺) w roztworze.

Zakresy pH wody

Skala pH rozciąga się od 0 do 14, gdzie:

·         pH od 0 do 6,9 oznacza odczyn kwasowy;

·         pH równa 7 oznacza odczyn neutralny;

·         pH od 7,1 do 14 oznacza odczyn zasadowy.

Woda, jako istotny składnik środowiska naturalnego, również podlega różnym zakresom pH. Różnice wynikają od źródła i charakterystyki środowiska. Dla konkretnych rodzajów wód można przyjąć następujące zakresy:

Woda deszczowa:

pH w zakresie od 5,0 do 5,5.
Wpływ gazów atmosferycznych, takich jak dwutlenek siarki, może sprawić, że woda deszczowa staje się lekko kwasowa.

Woda pitna:

Zazwyczaj utrzymuje się w zakresie od 6,5 do 8,5.
Normy dotyczące jakości wody pitnej często określają, że pH wody pitnej powinno znajdować się w tym zakresie.

Woda morska:

Zazwyczaj ma pH w zakresie od 7,5 do 8,4.

Woda morska jest lekko zasadowa.

Woda basenowa:

Zwykle utrzymuje się w zakresie od 7,2 do 7,8.
Stosuje się różne środki chemiczne, aby utrzymać odpowiednie pH w basenach w celu zapobiegania problemom związanych z kwasowością lub zasadowością.

Woda w rzekach i jeziorach:

Może się różnić w zależności od regionu, ale zazwyczaj znajduje się w zakresie od 6,5 do 8,5.
Na charakterystykę wód rzecznych i jeziornych wpływ mają różne czynniki, w tym substancje naturalne i antropogeniczne.


Do czego służy miernik pH wody?

Mierniki pH wody, zwane także kwasomierzami, służą do analizy odczynu wody. Jakie wartości powinna mieć kranówka? Optymalną sytuacja ma miejsce wtedy, gdy jej pH mieści się miedzy wartościami 6,8 a 7,8.

Mierniki TDS

Co to jest TDS?

TDS (ang. Total Dissolved Solids) to całkowita zawartość rozpuszczonych ciał stałych. Jest to miara ilości substancji chemicznych, minerałów i soli rozpuszczonych w wodzie. Pomiar TDS wyrażany jest zazwyczaj w jednostkach miligramów na litr (mg/L) lub częściej w ppm (ang. parts per million), co oznacza ilość miligramów substancji chemicznych na milion cząsteczek wody.

Do czego służą mierniki TDS?

Mierniki TDS są używane o pomiaru sumy nieorganicznych i organicznych substancji rozpuszczonych w wodzie. Woda, której wartość ppm wynosi między 0 a 170 jest idealna do spożycia, ta znajdująca się w przedziale 170-500 posiada średnią jakość, natomiast wynik powyżej 500 sugeruje, że jest ona zanieczyszczona i wymaga procesu uzdtatniania.

Mierniki ORP Redox

Co to jest ORP?

ORP, czyli potencjał redoks lub po prostu REDOX (ang. Oxidation-Reduction Potential), to miara elektrycznego potencjału utleniająco-redukcyjnego w roztworze. Jest to wskaźnik zdolności substancji chemicznych do utleniania lub redukowania innych substancji. Potencjał REDOX mierzony jest w jednostkach milivolta (mV).

Do czego służą mierniki ORP REDOX?

Mierniki ORP REDOX są w stanie zmierzyć zdolności regenerująco-utleniające wody. Dzięki temu można określić, czy potencjał jest dodatni, czy ujemny. Pierwszy przypadek jest znacznie mniej korzystny dla ludzkiego organizmu – dodatni potencjał sugeruje, że woda wykazuje właściwości utleniające, a więc może sprzyjać rozwojowi wolnych rodników i groźnych chorób. Jeśli natomiast jej potencjał jest ujemny, wtedy mamy pewność, że ciecz charakteryzuje się wysoką jakością.

Testery i mierniki do wody w sklepie MojaWoda.com

Wszystkie z wyżej wymienione testery i mierniki znajdziesz w naszym sklepie. Dzięki powyższym rozwiązaniom przeprowadzisz dokładną analizę wody pod kątem twardości, sumy nieorganicznych i organicznych substancji rozpuszczonych w cieczy, odczynu pH oraz potencjału REDOX. Sprawdź bogatą ofertę MojaWoda.com!

Śledź nas na Facebooku